KARTA UCZESTNICTWA ZESPOŁU

W II PRZEGLĄDZIE TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ

Stanicka Lipa 2006”

 

1.  Nazwa zespołu

 

 

2.      Adres zespołu

miejscowość:                                                  kod pocztowy:

 

ulica:                                               nr domu:                       tel.

 

województwo:                                                     powiat:

 

3.  Instytucja patronująca

 

 

4.      Imię i nazwisko kierownika zespołu

 

5.   Adres kierownika zespołu

miejscowość:                                                   kod pocztowy:

 

ulica:                                               nr domu:                       tel.

 

6.  Rok założenia zespołu

 

7.  Liczba osób wraz z kierowcą

 

8.  Dodatkowe informacje o zespole

 

 

Zgłaszam udział zespołu i przyjmuję warunki regulaminu

..................................dnia............................                    .....................................................

                                                                                                                                            (podpis kierownika zespołu)