II Przegląd twórczości ludowej

Stanicka Lipa 2006”

 

1.       Organizatorzy Przeglądu

·         Rada Sołecka wsi Stanica

·         Grupa Liderów „Odnowy Wsi Śląskiej”

·         Urząd Gminy Pilchowice

·         Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Gliwickiego” koło Pilchowice

·         Gminna Biblioteka Pilchowice

·         Koło Gospodyń Wiejskich Stanica

·         LKS „Orzeł” Stanica

·         Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach

·         Patronat medialny Radio „Fan”, „Przegląd Lokalny”

 

2.       Cele Przeglądu

·         promowanie kultury ludowej ze szczególnym uwzględnieniem regionu Górnego Śląska

·         prezentacja zespołów folklorystycznych

·         prezentacja zespołów DFK

·         prezentacja twórczości ludowej

 

3.                   Termin i miejsce

·         Przegląd odbędzie się 04.06.2006r.

·         Muszla koncertowa Stanica ul. Dworcowa

 

4.       Warunki Uczestnictwa

·         udział mogą wziąć wszystkie amatorskie zespoły folklorystyczne

·         zespoły działające przy DFK

·         zespoły są zobowiązane do przedstawienia programu trwającego około 20 minut - zespoły taneczne i 10 minut - zespoły śpiewacze

·         ze względu na wymogi sceniczne zespoły winne zaprezentować się w składzie liczącym nie więcej niż 25 osób

·         zespoły występują wraz z kapelą (playback wykluczony)

·         istnieje możliwość udziału zespołów spoza regionu

 

5.       Nagrody:

·         I miejsce    -  „ Złota Lipa”     + nagroda pieniężna w wys. 500 zł.

·         II miejsce   -  „Srebrna Lipa”  + nagroda pieniężna w wys. 300 zł.

·         III miejsce -  „Brązowa Lipa” + nagroda pieniężna w wys. 150 zł.

·         ponadto – dyplomy uczestnictwa, upominki

 

6.       Termin zgłoszenia udziału w imprezie upływa z dniem 15.05.2006r.

7.       Zespoły są proszone o czytelne i dokładne wypełnienie załączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej w nieprzekraczalnym terminie do dn. 15.05.2006r. na adres:

Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6

44-145 Pilchowice

Z dopiskiem „Stanicka Lipa 2006”

 

Osoba kontaktowa: Gabriela Frystacka    tel. 032/332 71 57

Organizatorzy przewidują gorący poczęstunek dla uczestników

 

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU Z MYŚLĄ, ŻE TEN PRZEGLĄD Z BIEGIEM LAT STANIE SIĘ WAŻNĄ IMPREZĄ W PROMOWANIU NASZEJ RODZIMEJ KULTURY

 

ORGANIZATORZY