Pilchowice, dnia 28.04.2006r.

 

 

 

KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU

BUDŻETU GMINY PILCHOWICE

ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU

( W TYM INFORMACJA O KWOCIE DEFICYTU/NADWYŻKI)

 

 

 

 

            Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.) Wójt Gminy Pilchowice podaje do publicznej wiadomości informacje o wykonaniu budżetu Gminy Pilchowice za I kwartał 2006 roku.

 

 

 

 

Wyszczególnienie                Plan po zmianach                 Wykonanie za I                     % wykonania

                                                                                          kwartał 2006r.

 

 

Dochody                                              16 218 228                             4 250 788                                  26,21

Wydatki                                               17 809 228                             3 537 241                                  19,86

Nadwyżka/Deficyt                              -1 591 000                                713 547                                     -