KALENDARZ IMPREZ

GMINA PILCHOWICE – 2007 r.

 

KUŹNIA NIEBOROWSKA

 

CO?

GDZIE?

KIEDY?

KTO?

,,Dzień Seniora”

,,ZAMECZEK”

18.06.

Rada Sołecka

,,Festyn Rodzinny”

,,ZAMECZEK”

czerwiec

DPS

,,ZAMECZEK”

Turniej piłkarski

i piknik

,,ZAMECZEK”

23.06.

Rada Sołecka

i DPS

,,Dożynki”

,,ZAMECZEK”

8.09.

Rada Sołecka

 

LEBOSZOWICE

 

,,Majówka”

- festyn

wiata

5.05.

Rada Sołecka

,,Dożynki”

wiata

9.09

Rada Sołecka

 

NIEBOROWICE

 

,,Dzień Matki”

świetlica

26.05.

Rada Sołecka

Świetlica Wiejska

,,Dzień Seniora”

świetlica

5.06.

Rada Sołecka

Świetlica Wiejska

PP Nieborowice

,,600-lecie

Nieborowic”

świetlica

16 -17.06

Rada Sołecka,

Świetlica Wiejska

i Komitet

Organizacyjny

,,Festyn Rodzinny”

świetlica

18.08.

Rada Sołecka

,,Turniej

tenisa ziemnego

i siatkówki plażowej”

boisko

wrzesień

Rada Sołecka

i Świetlica Wiejska

,,Dożynki”

,,10-lecie Kaplicy

Św. Jadwigi”

Świetlica

i kaplica

14.10.

Rada Sołecka

i Świetlica Wiejska

,,Rodzinna Biesiada

Górnicza”

świetlica

8.12.

Rada Sołecka

I Świetlica Wiejska

 

 

PILCHOWICE

 

Wyjazd

do Teatru Muzycznego

Gliwice

marzec

PZER i I

Koło Pilchowice

Finał Turnieju

Skata Sportowego

sala OSP

Pilchowice

27.03

 

,,Kroszonka 2007”

- wystawa

sala OSP

Pilchowice

1.04.10.04.

Gminna

Biblioteka

SnRRGPG

Pielgrzymka

na Górę Św. Anny

Góra Św. Anny

29.04.

PZER i I

Koło Pilchowice

,,Majówka”

-spotkanie przy grillu i muzyce

wiata

w Leboszowicach

maj

PZER i I

Koło Pilchowice

,,Muttertag

i Vatertag

sala OSP

16.05.

DFK Pilchowice

,,Dzień Seniora”

sala RSP

23.05.

Rada Sołecka

Mistrzostwa Pilchowic

w tenisie stołowym

sala gimnastyczna

SP Pilchowice

23-24.05.

LKS

Sekcja Tenisa Stołowego

,,Festyn Rodzinny”

- z okazji

Dnia Dziecka

wiata festynowa

2.06.

Rada Sołecka

LKS

SnRRGPG

,,Powitanie Lata”

- festyn

wiata festynowa

23.06

LKS

Kawiarnia ROMA

Mistrzostwa Powia- tu Oldboi w Piłce

Nożnej

boisko LKS

23-24.06.

LKS

Wyjazd do Turzy

Śląskiej

Turza Śląska

czerwiec

PZER i I

Koło Pilchowice

Wiosenny Zlot Kolarski

boisko LKS

czerwiec

LKS

KK im. HUZY

Obóz sportowy tenisa stołowego

Korfantów

1.07- 14.07.

LKS – Sekcja Tenisa Stołowego

Nauka pływania

Basen

w Szczygłowicach

lipiec

LKS – Sekcja Tenisa Stołowego

Wyjazd do Ostravy

Ostrava

lipiec

DFK Pilchowice

Wycieczka do Kał- kowa - Godowa

Kałków - Godów

lipiec

PZER i I

Kolo Pilchowice

Pielgrzymka

do Częstochowy

Częstochowa

sierpień

PZER i I

Koło Pilchowice

Festyn z okazji

ODPUSTU

wiata

sierpień

LKS,RS,

Kawiarnia ROMA

,,Dożynki”

wiata

9.09.

Rada Sołecka

LKS

Kawiarnia ROMA

,,GRZYBOBRANIE

 

 

wrzesień

PZER i wrzesień

Pilchowice

,,Pożegnanie Lata”

- festyn

wiata

22.09.

LKS

Kawiarnia ROMA

,,Festyn Rodzinny Niepełnosprawnych”

boisko LKS

październik

LKS, DPS,

Kawiarnia ROMA

Wyjazd do teatru

 

październik

PZER i I

Koło Pilchowice

Finał Turnieju Szachowego

Sala OSP

6.10.

Sołtys

,,Biesiada”

/ ognisko, rożno

i muzyka /

wiata

w Leboszowicach

październik

PZER i I

Kolo Pilchowice

,,Andrzejki”

 

listopad

PZER i I

Koło Pilchowice

,,Weihnachtsfest

sala OSP

12.12.

DFK Pilchowice

,,Spotkanie opłatkowe”

sala OSP

grudzień

PZER i I

Kolo Pilchowice

,,BETLYJKI 2007”

- wystawa

salka parafialna

21.12.07 – 6.01. 08 r.

Gminna Biblioteka

SnRRGPG

 

 

Cykliczne spotkania integracyjne mieszkańców Pilchowic, organizowane przez LKS

 i Kawiarnię ROMA, odbywać się będą od 1.05. do 13.10. – co dwa tygodnie / wiata festynowa /.

 


,,Jesienno – zimowe spotkania mieszkańców Pilchowic”, organizowane pod patronatem SnRRGPG / w sali OSP Pilchowice / odbywać się będą od 1.10.2007 r. do 10.03.2008 r.

- co dwa tygodnie / dokładne terminy i tematy podane zostaną w październiku /.

 

 


STANICA

 

,,Stanica Tradycją

Rozpalona”

/ FAKLE /

ZSP

stanickie pola

5.04.

Rada Sołecka

i ZSP

,,Dzień Matki

i Ojca”

boisko

13.05.

DFK

Stanica

,,Stanicka Lipa”

wiata

27.05.

Rada Sołecka

Wycieczka

do Ustronia i Wisły

Wisła

Ustroń

czerwiec

DFK

Stanica

,,Rożno”

boisko

lipiec

DFK

Stanica

,,V Gminny

   Turniej Sołectw”

wiata

29.07.

Rada Sołecka

,,Ślązak roku 2007”

SZP

po 15.09.

Rada Sołecka i ZSP

,,Dożynki”

wiata

23.09.

Rada Sołecka

,,X Dni Regionalne”

ZSP

 

ZSP

 

 

WILCZA

 

Wycieczka

do Trzebnicy

Trzebnica

i Wrocław

25.04

KGW

w Wilczy

,,Dzień Seniora”

świetlica

maj

Rada Sołecka

,,Dzień Matki”

świetlica

29.05.

KGW

Pokaz drobnego inwentarza

 

30.06.- 1.07.

Stow. HDI

w Wilczy

,,Patronalny Dzień

Koła Gospodyń”

Góra Św. Anny

26.07.

KGW

w Wilczy

,,Piknik Ogórkowy”

boisko

15.08.

Rada sołecka

,,Dożynki Powiatowe

 i Sołeckie”

boisko

16.09.

RS,KGW

Starostwo Powiatowe

Wyjazd na giełdę kwiatową

Tychy

październik

KGW

w Wilczy

Wystawa drobnego inwentarza

 

6 -7.10.

Stow. HDI

w Wilczy

,,Święto Niepodległości”

świetlica

listopad

Rada Sołecka

,,Barbórka”

świetlica

grudzień

Rada Sołecka

,,Spotkanie opłatkowe”

świetlica

grudzień

KGW

w Wilczy

 

ŻERNICA

 

,,Dzień Seniora”

DK

maj

Rada Sołecka

,,Dni kultury, sportu, dziedzictwa narodowego

i promocji Żernicy

DK

 

24.06.

Rada Sołecka

,,Dożynki”

DK

9.09.

Rada Sołecka

,,Biesiada Barbórkowa”

DK

4.12.

R. Dyrszka

 

 


Mecze piłki nożnej i rozgrywki w tenisie stołowym odbywać się będą zgodnie z terminarzem

 


RS – Rada Sołecka

KK – Klub Kolarski

PZER i I – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

KGW – Koło Gospodyń Wiejskich

DK – Dom Kultury w Żernicy

Stow. HDI – Stowarzyszenie Hodowców Drobnego Inwentarza w Wilczy

SnRRGPG – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Gliwickiego

 

Informacji o imprezach udzielają organizatorzy

 

INFORMACJI SZCZEGÓŁOWYCH

PROSZĘ SZUKAĆ RÓWNIEŻ

 NA PLAKATACH I OGŁOSZENIACH.

Organizatorów prosimy o zdjęcia z imprez

/ zostaną zaprezentowane w na stronie Internetowej Gminy Pilchowice /.

 

,,Kalendarz imprez” opracowała: Aleksandra Czechowska – Gąbka

/ Radna Gminy Pilchowice /

 

Do INTERNETU ,,Kalendarz” wprowadził:

Dawid Wydra