Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 0151/46/2005

                                                                                                                                                                           z dnia 22 sierpnia 2005r.

                                                                                                                    

Wykaz nieruchomości położonych w Gminie Pilchowice

przeznaczonych do sprzedaży w 2005r.

 

 

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Położenie

Powierzchnia

w ha

Przeznaczenie nieruchomości

 

 

Cena wywoławcza

nieruchomości

w złotych

Rodzaj zbycia

Uwagi

Ograniczenia

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 

1.

 

1116/123

 

34459

Pilchowice

km 2-2

 

0.1023

dla przedmiotowego terenu wymagane jest uzyskanie decyzji

o warunkach zabudowy

 

(brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego)

 

 

39.895

przetarg

ustny nieograniczony

 

 

-------

 

2.

 

1117/123

 

34459

Pilchowice

km 2-2

 

0.1027

dla przedmiotowego terenu wymagane jest uzyskanie decyzji

o warunkach zabudowy

 

(brak obowiązującego  planu zagospodarowania przestrzennego)

 

 

40.100

 

 

przetarg

ustny nieograniczony

 

 

 

-------

 

3.

 

1118/123

 

34459

Pilchowice

km 2-2

 

0.0907

dla przedmiotowego terenu wymagane jest uzyskanie decyzji

o warunkach zabudowy

 

 (brak obowiązującego planu  zagospodarowania przestrzennego)

 

 

35.375

przetarg

ustny nieograniczony

 

 

 

 

 

-------

 

4.

 

344/137

 

 

33704

 

Stanica

km 4-2

 

0.1016

dla przedmiotowego terenu wymagane jest uzyskanie decyzji

o warunkach zabudowy

 

(brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego)

 

 

 

33.500

przetarg

ustny nieograniczony

 

 

-------

 

5.

 

1102/65

 

 

18084

Nieborowie

km 2-2

 

0.0625

teren zabudowy mieszkaniowej

 

(obowiązujący plan zagospodarowania

przestrzennego)

 

29.495

przetarg

ustny nieograniczony

 

 

-------

 

6.

 

1101/65

 

18084

Nieborowie

km 2-2

 

0.0620

 

teren zabudowy mieszkaniowej

 

(obowiązujący plan zagospodarowania

przestrzennego)

 

29.240

przetarg

ustny nieograniczony

 

 

-------

 

7.

 

 

1100/65

 

18084

Nieborowie

km 2-2

 

0.0625

teren zabudowy mieszkaniowej

 

(obowiązujący plan zagospodarowania

przestrzennego)

 

29.495

przetarg

ustny nieograniczony

 

 

-------

 

8.

 

 

1099/65

 

 

18084

 

Nieborowie

km 2-2

 

0.0615

teren zabudowy mieszkaniowej

 

(obowiązujący plan zagospodarowania

przestrzennego)

 

29.030

przetarg

ustny nieograniczony

 

 

-------

 

9.

 

1097/65

 

18084

 

Nieborowie

km 2-2

 

0.0624

teren zabudowy mieszkaniowej

 

(obowiązujący plan zagospodarowania

przestrzennego)

 

29.445

przetarg

ustny nieograniczony

 

 

-------

 

10.

 

1096/65

 

18084

 

Nieborowie

km 2-2

 

0.0664

teren zabudowy mieszkaniowej

 

(obowiązujący plan zagospodarowania

przestrzennego)

 

31.330

przetarg

ustny nieograniczony

 

 

-------

 

11.

 

1115/65

 

18084

Nieborowie

km 2-2

 

0.1123

brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego

(w studium teren zieleni i wód otwartych)

 

7.150

przetarg

ustny ograniczony

 

 

-------

 

12.

 

618/182

 

31556

Pilchowice

km 2-1   Wielopole

 

 

0.0247

poprawa warunków zagospodarowania działki sąsiedniej

(brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego)

 

7.230

 

bezprzetargowo

 

 

-------

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionych w niniejszym wykazie nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 07.10.2005r.

 

 

Do ceny uzyskanej w wyniku licytacji dla działek przeznaczonych pod zabudowę doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22% .