OGŁOSZENIE

 

 

Uchwałą Rady Gminy Pilchowice, z dnia 26 stycznia 2006 roku, na terenie gminy Pilchowice zostały uchwalone stawki taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Będą one obowiązywać od dnia 1 marca 2006 roku do dnia 28 lutego 2007 roku.

 

1.     Taryfa za dostawę wody.

 

1)     Cena dla gospodarstw domowych za 1 m3

- 3,45 zł + VAT 7 %

- brutto 3,69

 

2)     Opłata abonamentowa (miesięcznie)

 

Opłata abonamentowa za wodomierz główny

cena za każdy wodomierz

CENA

zł/m – c

netto

Z VAT

Dn 1/2”

2,91

3,12

zł/m – c

Dn 3/4”

3,00

3,21

zł/m – c

Dn 1”

5,08

5,43

zł/m – c

Dn 11/4”

5,45

5,83

zł/m – c

Dn 11/2”

7,01

7,50

zł/m – c

Dn 2”

11,10

11,87

zł/m – c

Opłata stała za dodatkowy wodomierz

cena za każdy wodomierz

2,01

2,15

zł/m – c

 

 

2.     Taryfa za odprowadzanie ścieków

 

1)     Cena dla gospodarstw domowych za 1 m3

- 3,38 zł + VAT 7 %

- brutto 3,62

 

2)     Opłata stała za wodomierz zabudowany na własnym ujęciu wody służący do obliczania ilości ścieków odebranych (miesięcznie)

- 2,01 zł + VAT 7 %

 - brutto 2,15

 

Cena za 1 m3 ścieków uwzględnia dopłatę z budżetu gminy Pilchowice.