Pilchowice, dnia 7 luty 2007

 

 

INFORMACJA

 

 

Uchwałą Rady Gminy Pilchowice, z dnia 1 lutego 2007 roku, na terenie gminy Pilchowice zostały uchwalone stawki taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Będą one obowiązywać od dnia 1 marca 2007 roku do dnia 29 lutego 2008 roku.

 

1.     Taryfa za dostawę wody.

 

1)     Cena dla gospodarstw domowych za 1 m3

- 3,50 zł + VAT 7 %

- brutto 3,75

 

2)     Opłata abonamentowa (miesięcznie)

 

Opłata abonamentowa za wodomierz główny

cena za każdy wodomierz

CENA

/m – c

netto

Z VAT

Dn 1/2”

3,01

3,22

/m – c

Dn 3/4”

3,25

3,48

/m – c

Dn 1”

5,24

5,61

/m – c

Dn 11/4”

5,58

5,97

/m – c

Dn 11/2”

7,71

8,25

/m – c

Dn 2”

10,30

11,02

/m – c

Opłata stała za dodatkowy wodomierz

cena za każdy wodomierz

2,15

2,30

/m – c

 

 

2.     Taryfa za odprowadzanie ścieków

 

1)     Cena dla gospodarstw domowych za 1 m3

- 3,70 zł + VAT 7 %

- brutto 3,95

 

2)     Opłata stała za wodomierz zabudowany na własnym ujęciu wody służący do obliczania ilości ścieków odebranych (miesięcznie)

- 2,15 zł + VAT 7 %

 - brutto 2,30

 

Cena za 1 m3 ścieków uwzględnia dopłatę z budżetu gminy Pilchowice.