WÓJT   GMINY

Pilchowice

o g ł a s z a:

 

Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

 

I.

Działek budowlanych położonych w Nieborowicach w rejonie ulicy Zalesie wolnych od obciążeń, zobowiązań i praw osób trzecich, zapisanych w Księdze Wieczystej Nr 18084

 

 

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości

Powierzchnia

w m2

Cena wywoławcza

nieruchomości

w złotych

1.

1102/65

625

29.495

2.

1101/65

620

29.240

3.

1100/65

625

29.495

4.

1099/65

615

29.030

5.

1097/65

624

29.445

6.

1096/65

664

31.330

 

Do ceny uzyskanej w wyniku licytacji doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

 

Przetarg  odbędzie się w dniu  8 listopada  2005r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Pilchowicach ul. Damrota 6.

 

II.

Działek położonych w Pilchowicach na osiedlu „Piaski”, dla których ze względu na brak planu zagospodarowania przestrzennego istnieje możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, wolnych od obciążeń, zobowiązań i praw osób trzecich, zapisanych w Księdze Wieczystej Nr 34459

 

Lp.

Nr ewidencyjny

nieruchomości

Powierzchnia

w m2

Cena wywoławcza

nieruchomości

w złotych

1.

1116/123

1023

39.895

2.

1117/123

1027

40.100

3.

1118/123

907

35.375

 

Do ceny uzyskanej w wyniku licytacji doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  8 listopada  2005r. o godz. 1200 w Urzędzie Gminy w Pilchowicach ul. Damrota 6.

 

 

 

 

III.

Działki położonej w Stanicy przy ul. Krótkiej, dla której ze względu na brak planu zagospodarowania przestrzennego istnieje możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, wolnej od obciążeń, zobowiązań i praw osób trzecich, zapisanej w księdze Wieczystej Nr 33704

 

Lp.

Nr ewidencyjny

nieruchomości

Powierzchnia

w m2

Cena wywoławcza

nieruchomości

w złotych

 

 

1.

 

344/137

 

1016

 

33.500

 

 

Do ceny uzyskanej w wyniku licytacji doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

 

Przetarg  odbędzie się w dniu  8 listopada  2005r. o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w Pilchowicach ul. Damrota 6.

 

Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej na poszczególne nieruchomości należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Gminy nr 96 8457 0008 2004 0031 1630 0015 Bank Spółdzielczy w Gliwicach Filia w Pilchowicach ul. Damrota 6 do dnia  28.10.2005r.

 

Na przetarg należy zgłosić się z bankowym potwierdzeniem wpłaty wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

 

Dodatkowych informacji udziela P. Gabriela Kaleta - Urząd Gminy w Pilchowicach pokój nr 10, tel. 332-71-64.