Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 0151/ 9/2006

                                                                                                                                                                           z dnia 06.02.2006r.

                                                                                                                    

Wykaz nieruchomości położonych w Gminie Pilchowice

przeznaczonych do sprzedaży w 2006r.

 

 

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Położenie

Powierzchnia

w ha

Przeznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza

nieruchomości

w złotych

Rodzaj zbycia

Uwagi

Ograniczenia

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 

1.

 

1095/65

 

18084

Nieborowice

km 2-2

 

0.0661

teren zabudowy mieszkaniowej

 

(obowiązujący plan zagospodarowania

przestrzennego)

 

31.800

 

przetarg

ustny nieograniczony

 

 

-------

 

2.

 

1094/65

 

18084

Nieborowice

km 2-2

 

0.0664

teren zabudowy mieszkaniowej

 

(obowiązujący plan zagospodarowania

przestrzennego)

 

 

31.900

 

 

przetarg

ustny nieograniczony

 

 

 

-------

 

3.

 

1093/65

 

18084

Nieborowice

km 2-2

 

0.0665

teren zabudowy mieszkaniowej

 

(obowiązujący plan zagospodarowania

przestrzennego)

 

 

31.950

przetarg

ustny nieograniczony

 

 

 

 

 

-------

 

4.

 

1092/65

 

1091/65

 

 

18084

 

Nieborowice

km 2-2

 

0.0664

 

 

0.0978

teren zabudowy mieszkaniowej

(obowiązujący plan zagospodarowania

przestrzennego)

 

brak możliwości zabudowy ze względu na strefę ochronną wzdłuż przebiegającego przez działkę gazociągu

 

 

37.900

przetarg

ustny nieograniczony

 

działki sprzedawane będą łącznie

 

 

5.

 

 

 

1105/65

 

 

 

 

18084

 

 

 

 

Nieborowice

km 2-2

 

 

 

0.0649

 

 

 

teren zabudowy mieszkaniowej

 

(obowiązujący plan zagospodarowania

przestrzennego)

 

 

31.200

 

 

 

przetarg

ustny nieograniczony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

1104/65

 

1103/65

 

 

 

18084

 

 

 

 

Nieborowice

km 2-2

 

0.0664

 

 

0.0912

 

 

teren zabudowy mieszkaniowej

(obowiązujący plan zagospodarowania

przestrzennego)

 

brak możliwości zabudowy ze względu na strefę ochronną wzdłuż przebiegającego przez działkę gazociągu

 

37.400

 

przetarg

ustny nieograniczony

 

działki sprzedawane będą łącznie

 

7.

 

1106/65

 

18084

Nieborowice

km 2-2

 

0.0641

 

teren zabudowy mieszkaniowej

 

(obowiązujący plan zagospodarowania

przestrzennego)

 

30.800

przetarg

ustny nieograniczony

 

 

-------

 

8.

 

 

1107/65

 

18084

Nieborowice

km 2-2

 

0.0647

teren zabudowy mieszkaniowej

 

(obowiązujący plan zagospodarowania

przestrzennego)

 

31.100

przetarg

ustny nieograniczony

 

 

-------

 

9.

 

 

1108/65

 

 

18084

 

Nieborowice

km 2-2

 

0.0637

teren zabudowy mieszkaniowej

 

(obowiązujący plan zagospodarowania

przestrzennego)

 

30.600

przetarg

ustny nieograniczony

 

 

-------

 

10.

 

1109/65

 

18084

 

Nieborowice

km 2-2

 

0.0605

teren zabudowy mieszkaniowej

 

(obowiązujący plan zagospodarowania

przestrzennego)

 

29.100

przetarg

ustny nieograniczony

 

 

-------

 

11.

 

1110/65

 

18084

 

Nieborowice

km 2-2

 

0.0590

teren zabudowy mieszkaniowej

 

(obowiązujący plan zagospodarowania

przestrzennego)

 

28.350

przetarg

ustny nieograniczony

 

 

-------

 

12.

 

1111/65

 

18084

Nieborowice

km 2-2

 

0.0604

teren zabudowy mieszkaniowej

 

(obowiązujący plan zagospodarowania

przestrzennego)

 

29.000

przetarg

ustny nieograniczony

 

 

-------

 

13.

 

1112/65

 

18084

Nieborowice

km 2-2

 

0.0620

teren zabudowy mieszkaniowej

 

(obowiązujący plan zagospodarowania

przestrzennego

 

29.800

przetarg

ustny nieograniczony

 

 

-------

 

14.

 

1113/65

 

18084

Nieborowice

km 2-2

 

0.0625

teren zabudowy mieszkaniowej

 

(obowiązujący plan zagospodarowania

przestrzennego

 

30.000

przetarg

ustny nieograniczony

 

 

-------

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionych w niniejszym wykazie nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 24.03.2006r.

 

 

Do ceny uzyskanej w wyniku licytacji doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22% .